เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00087166
หมายเลขทรัพยากรi00130858
บาร์โค้ด1000158088
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บASEAN ชั้น 2
วันที่นำเข้า14 ม.ค. 2557
จำนวนครั้งที่ยืม6