เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00088056
หมายเลขทรัพยากรi00130848
บาร์โค้ด1000158032
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บหมวด 500-999/ชั้น 3
วันที่นำเข้า14 ม.ค. 2557
จำนวนครั้งที่ยืม0