เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00087643
หมายเลขทรัพยากรi00130345
บาร์โค้ด1000157546
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บหมวด 000-499/ชั้น 2
วันที่นำเข้า10 พ.ย. 2556
จำนวนครั้งที่ยืม1