เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00087317
หมายเลขทรัพยากรi00129649
บาร์โค้ด1000157207
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บหมวด 500-999/ชั้น 3
วันที่นำเข้า18 ต.ค. 2556
จำนวนครั้งที่ยืม14