เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00087014
หมายเลขทรัพยากรi00129168
บาร์โค้ด1000156896
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บนวนิยาย/ชั้น 1
วันที่นำเข้า24 ก.ย. 2556
จำนวนครั้งที่ยืม73