เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00086438
หมายเลขทรัพยากรi00127922
บาร์โค้ด1000156009
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บหมวด 000-499/ชั้น 2
วันที่นำเข้า11 ก.ค. 2556
จำนวนครั้งที่ยืม11