เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00085871
หมายเลขทรัพยากรi00127209
บาร์โค้ด1000155341
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บหมวด 500-999/ชั้น 3
วันที่นำเข้า16 มิ.ย. 2556
จำนวนครั้งที่ยืม0