เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00085788
หมายเลขทรัพยากรi00127173
บาร์โค้ด1000155302
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บหมวด 000-499/ชั้น 2
วันที่นำเข้า16 มิ.ย. 2556
จำนวนครั้งที่ยืม9