เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00084543
หมายเลขทรัพยากรi00125397
บาร์โค้ด1000154503
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บหมวด 500-999/ชั้น 3
วันที่นำเข้า7 ก.พ. 2556
จำนวนครั้งที่ยืม1