เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00081049
หมายเลขทรัพยากรi00120168
บาร์โค้ด1000150571
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บหมวด 000-499/ชั้น 2
วันที่นำเข้า11 ม.ค. 2555
จำนวนครั้งที่ยืม4