เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00080863
หมายเลขทรัพยากรi00119540
บาร์โค้ด1000150321
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บหมวด 500-999/ชั้น 3
วันที่นำเข้า20 ธ.ค. 2554
จำนวนครั้งที่ยืม3