เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00080918
หมายเลขทรัพยากรi00119486
บาร์โค้ด1000150129
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บหมวด 000-499/ชั้น 2
วันที่นำเข้า19 ธ.ค. 2554
จำนวนครั้งที่ยืม1