เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00080130
หมายเลขทรัพยากรi00097434
บาร์โค้ด1000149470
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บหมวด 000-499/ชั้น 2
วันที่นำเข้า13 ก.ค. 2554
จำนวนครั้งที่ยืม1