เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00079124
หมายเลขทรัพยากรi00118157
บาร์โค้ด1000148482
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บนวนิยาย/ชั้น 1
วันที่นำเข้า2 พ.ย. 2554
จำนวนครั้งที่ยืม6