เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00077730
หมายเลขทรัพยากรi00094950
บาร์โค้ด1000146734
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บหมวด 500-999/ชั้น 3
วันที่นำเข้า13 ก.ค. 2554
จำนวนครั้งที่ยืม4