เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00072367
หมายเลขทรัพยากรi00090017
บาร์โค้ด1000143450
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บหมวด 000-499/ชั้น 2
วันที่นำเข้า13 ก.ค. 2554
จำนวนครั้งที่ยืม0