เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00067340
หมายเลขทรัพยากรi00085215
บาร์โค้ด1000138813
ฉบับ2
แหล่งจัดเก็บหมวด 000-499/ชั้น 2
วันที่นำเข้า13 ก.ค. 2554
จำนวนครั้งที่ยืม1