เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00065291
หมายเลขทรัพยากรi00083050
บาร์โค้ด1000138727
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บหมวด 000-499/ชั้น 2
วันที่นำเข้า13 ก.ค. 2554
จำนวนครั้งที่ยืม0