เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00067557
หมายเลขทรัพยากรi00085503
บาร์โค้ด1000138336
ฉบับ1
แหล่งจัดเก็บหมวด 000-499/ชั้น 2
วันที่นำเข้า13 ก.ค. 2554
จำนวนครั้งที่ยืม0