เขตข้อมูลข้อมูล
หมายเลขบรรณานุกรมb00027695
หมายเลขทรัพยากรi00042260
บาร์โค้ด08A099710
ฉบับ8
แหล่งจัดเก็บหมวด 000-499/ชั้น 2
วันที่นำเข้า13 ก.ค. 2554
จำนวนครั้งที่ยืม0