ชื่อเรื่อง การพัฒนาศักยภาพบุคลากรอาชีวศึกษาไทย "เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพครูผู้สอนในสาขาวิชาชีพช่างอุตสาหกรรมให้รองรับกับนโยบายประเทศไทย 4.0 และการเปิดเสรีด้านการเคลื่อนย้ายแรงงานอาเซียน" / จุฬาภรณ์ ขอบใจกลาง...[และคนอื่นๆ].
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : ศูนย์อาเซียนและเอเซียศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2562
ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 1
รูปเล่ม 286 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม
หัวเรื่อง
 
 
 
ผู้แต่งร่วม จุฬาภรณ์ ขอบใจกลาง
  สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์. ศูนย์อาเซียนและเอเชียศึกษา
ประเภทแหล่งที่มา Book
ทรัพยากรของฉัน
Item

 
รีวิวโดยบรรณารักษ์ รีวิวโดยสมาชิก


    เปิดดูล่าสุด