Not found
ชื่อเรื่อง ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและการพัฒนาที่ยั่งยืน : กระบวนทัศน์การพัฒนาสู่ประเทศไทย 4.0 / สุวิทย์ เมษินทรีย์.
ผู้แต่ง สุวิทย์ เมษินทรีย์
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2560
รูปเล่ม 46 หน้า : ภาพประกอบ, แผนที่, แผนภูมิ ; 21 ซม
หัวเรื่อง
 
 
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ทรัพยากรของฉัน
Item

 
รีวิวโดยบรรณารักษ์ รีวิวโดยสมาชิก


    เปิดดูล่าสุด