Not found
ชื่อเรื่อง หัวเรื่องภาษาไทย / พวา พันธุ์เมฆา.
ผู้แต่ง พวา พันธุ์เมฆา
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : ภาควิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ, 2554
ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 3
รูปเล่ม 520 หน้า ; 26 ซม
หัวเรื่อง
 
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ทรัพยากรของฉัน
Item

 
รีวิวโดยบรรณารักษ์ รีวิวโดยสมาชิก


    เปิดดูล่าสุด