Not found
ชื่อเรื่อง การเขียนสำหรับสื่อสิ่งพิมพ์ : เอกสารการสอนชุดวิชา 16440 = Writing for printed media / สาขาวิชานิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
ผู้แต่ง มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช สาขาวิชานิเทศศาสตร์
พิมพลักษณ์ นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช , 2558
ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 5 (2558) ล.1
  พิมพ์ครั้งที่ 4 (2558) ล.2
รูปเล่ม 2 เล่ม : ภาพประกอบ,ตาราง ; 30 ซม
หัวเรื่อง
 
 
 
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ทรัพยากรของฉัน
Item

 
รีวิวโดยบรรณารักษ์ รีวิวโดยสมาชิก


    เปิดดูล่าสุด