Not found
ชื่อเรื่อง โครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งการเมืองภาคพลเมืองในการจัดการทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมพื้นที่ชายฝั่งทะเล อ่าว ก.ไก่ ประจำปี 2558 : รายงานฉบับสมบูรณ์ / โดย คณะกรรมการเสริมสร้างและพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง สภาพัฒนาการเมือง.
ผู้แต่ง สภาพัฒนาการเมือง. คณะกรรมการเสริมสร้างและพัฒนาการเมืองภาคพลเมือง
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สำนักงานสภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้า, 2558
รูปเล่ม 1 เล่ม : ภาพประกอบ ; 30 ซม
หัวเรื่อง
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ทรัพยากรของฉัน
Item

 
รีวิวโดยบรรณารักษ์ รีวิวโดยสมาชิก


    เปิดดูล่าสุด