Not found
ชื่อเรื่อง วิทยาการรหัสลับในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและโทรคมนาคม = Cryptography in Information Technology and CommunicationSysterms / พิศิษฏ์ โภคารัตน์กุล, บรรณาธิการ.
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ, 2558
ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 1
รูปเล่ม 312 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 24 ซม
หัวเรื่อง
 
 
 
 
 
ผู้แต่งร่วม พิศิษฏ์ โภคารัตน์กุล, บรรณาธิการ
  มหาวิทยาลัยมหิดล. คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ประเภทแหล่งที่มา Book
ทรัพยากรของฉัน
Item

 
รีวิวโดยบรรณารักษ์ รีวิวโดยสมาชิก


    เปิดดูล่าสุด