Not found
ชื่อเรื่อง การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2558 : เรื่อง การวิจัยและนวัตกรรมเพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่ประชาคมอาเซียน ผลงานวิจัยภาคบรรยาย วันที่ 5 สิงหาคม 2558 ณ สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ / มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์.
ผู้แต่ง การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 4 ประจำปี 2558 (2558 : มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์)
พิมพลักษณ์ นราธิวาส : มหาวิทยาลัย, 2558
รูปเล่ม 555 หน้า : ตาราง ; 30 ชม
หัวเรื่อง
ผู้แต่งร่วม มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
ประเภทแหล่งที่มา Book
ทรัพยากรของฉัน
Item

 
รีวิวโดยบรรณารักษ์ รีวิวโดยสมาชิก


    เปิดดูล่าสุด