Not found
ชื่อเรื่อง 60 ชนิดพรรณไม้น้ำประดับของไทย / กาญจนรี พงษ์ฉวี, รัฐภัทร์ ประดิษฐ์สรรพ์, วรรณดา พิพัฒน์เจริญชัย.
ผู้แต่ง กาญจนรี พงษ์ฉวี
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สถาบันวิจัยสัตว์น้ำสวยงามและพรรณไม้น้ำ กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด กรมประมง , 2558
รูปเล่ม 100 หน้า : ภาพประกอบ ; 26 ซม
หัวเรื่อง
 
 
ผู้แต่งร่วม รัฐภัทร์ ประดิษฐ์สรรพ์
  วรรณดา พิพัฒน์เจริญชัย
  กรมประมง. กองวิจัยและพัฒนาประมงน้ำจืด สถาบันวิจัยสัตว์น้ำสวยงามและพรรณไม้น้ำ
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ทรัพยากรของฉัน
Item

 
รีวิวโดยบรรณารักษ์ รีวิวโดยสมาชิก


    เปิดดูล่าสุด