Not found
ชื่อเรื่อง การแปลวรรณกรรม / วัลยา วิวัฒน์ศร.
ผู้แต่ง วัลยา วิวัฒน์ศร
ชื่อชุด โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการคณะอักษรศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ; -- 72
  ศูนย์วิจัยการแปล คณะอักษรศาสตร์ ; -- 1
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : โครงการเผยแพร่ผลงานวิชาการ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557
ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 3 (ฉบับปรับปรุง)
รูปเล่ม [8], 355 หน้า ; 26 ซม
หัวเรื่อง
 
ประเภทแหล่งที่มา Book
ทรัพยากรของฉัน
Item

 
รีวิวโดยบรรณารักษ์ รีวิวโดยสมาชิก


    เปิดดูล่าสุด