Not found
ชื่อเรื่อง แนวปฏิบัติในการจัดทำข้อมูลวัฏจักรชีวิตผลิตภัณฑ์ (LCI-LCA) อุตสาหกรรมผักและผลไม้แช่แข็ง / กรมโรงงานอุตสาหกรรม.
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : กรมโรงงานอุตสาหกรรม กระทรวงอุตสาหกรรม, [2556]
รูปเล่ม 1 เล่ม : ภาพประกอบ, ตาราง ; 26 ซม
หัวเรื่อง
 
 
ผู้แต่งร่วม กระทรวงอุตสาหกรรม. กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ประเภทแหล่งที่มา Book
ทรัพยากรของฉัน
Item

 
รีวิวโดยบรรณารักษ์ รีวิวโดยสมาชิก


    เปิดดูล่าสุด