Not found
ชื่อเรื่อง แผนการป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งแห่งชาติ (พ.ศ.2556 - 2560) = National cancer control programmes / คณะกรรมการจัดทำแผนการป้องกันและควบคุมโรคมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์.
ผู้แต่ง กระทรวงสาธารณสุข. กรมการแพทย์
พิมพลักษณ์ กรุงเทพ : สถาบันมะเร็งแห่งชาติ กรมการแพทย์, 2556
รูปเล่ม 146 หน้า ; 30 ซม
หัวเรื่อง
ผู้แต่งร่วม กรมการแพทย์. สถาบันมะเร็งแห่งชาติ
ประเภทแหล่งที่มา Book
ทรัพยากรของฉัน
Item

 
รีวิวโดยบรรณารักษ์ รีวิวโดยสมาชิก


    เปิดดูล่าสุด