Not found
ชื่อเรื่อง การมีส่วนร่วมของประชาชนต่อการดำเนินนโยบายของรัฐบาลด้านการบริการจัดหางาน : รายงานผลการศึกษาวิจัย / ศักดินา สนธิศักดิ์โยธิน, ศศิธร สุวรรณเทพ, บุญณิศา เมืองจันทร์,มัณฑชา สุรินทร์.
ผู้แต่ง ศักดินา สนธิศักดิ์โยธิน
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : กองแผนงานและสารสนเทศ กรมการจัดหางาน กระทรวงแรงงาน, 2550
รูปเล่ม (16), 98 หน้า : ตาราง ; 26 ซม
หัวเรื่อง
 
ผู้แต่งร่วม ศศิธร สุวรรณเทพ
  บุญณิศา เมืองจันทร์
  มัณฑชา สุรินทร์
  กระทรวงแรงงาน. กองแผนงานและสารสนเทศ
ประเภทแหล่งที่มา Book
ทรัพยากรของฉัน
Item

 
รีวิวโดยบรรณารักษ์ รีวิวโดยสมาชิก


    เปิดดูล่าสุด