Not found
ชื่อเรื่อง การเมืองของรัฐ และท้องถิ่นไทย ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ : รวมบทความวิชาการและงานวิจัยในการประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 11 (พ.ศ. 2553) ระหว่างวันที่ 25-26พฤศจิกายน 2553 ณ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม / จัดทำโดยคณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ร่วมกับวิทยาลัยการเมืองการปกครองมหาวิทยาลัยมหาสารคาม.
ผู้แต่ง การประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ชาติ "การเมือง" ของ "รัฐ" และ "ท้องถิ่น" ไทย ภายใต้กระแสโลกาภิวัตน์ (ครั้งที่ 11 : มหาสารคาม)
พิมพลักษณ์ มหาสารคาม : วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2554
ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 1
รูปเล่ม 2 เล่ม : แผนภูมิ, ภาพประกอบ ; 30 ซม
หัวเรื่อง
 
 
 
 
 
ผู้แต่งร่วม คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
  วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
ประเภทแหล่งที่มา Book
ทรัพยากรของฉัน
Item

 
รีวิวโดยบรรณารักษ์ รีวิวโดยสมาชิก


    เปิดดูล่าสุด