Not found
ชื่อเรื่อง ภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจอาหาร : เอกสารการสอนชุดวิชา =English for food business / สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช.
ผู้แต่ง สุโขทัยธรรมาธิราช, มหาวิทยาลัย. สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์
พิมพลักษณ์ นนทบุรี : สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2552
ครั้งที่พิมพ์ พิมพ์ครั้งที่ 5
รูปเล่ม 3 เล่ม : ภาพประกอบ ; 30 ซม
หัวเรื่อง
 
 
 
ประเภทแหล่งที่มา Book
ทรัพยากรของฉัน
Item

 
รีวิวโดยบรรณารักษ์ รีวิวโดยสมาชิก


    เปิดดูล่าสุด