ชื่อเรื่อง การวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงคุณธรรมจริยธรรมของคนไทย / นงลักษณ์ วิรัชชัย และรุ่งนภา ตั้งจิตรเจริญกุล.
ผู้แต่ง นงลักษณ์ วิรัชชัย
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : ศูนย์ส่งเสริมและพัฒนาพลังแผ่นดินเชิงคุณธรรม (ศูนย์คุณธรรม) สำนักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้ (องค์การมหาชน) มหาวิทยาลัยมหิดล, 2551
รูปเล่ม (ฑ), 129 หน้า ; 29 ซม
หัวเรื่อง
 
 
ผู้แต่งร่วม รุ่งนภา ตั้งจิตรเจริญกุล, ผู้แต่งร่วม
ประเภทแหล่งที่มา Book
ทรัพยากรของฉัน
Item

 
รีวิวโดยบรรณารักษ์ รีวิวโดยสมาชิก


    เปิดดูล่าสุด