Not found
ชื่อเรื่อง การวิเคราะห์การก่อเกิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงด้วยปฏิฐานนิยมและหลังปฏิฐานนิยม / สมศักดิ์ อมรสิริพงศ์.
ผู้แต่ง สมศักดิ์ อมรสิริพงศ์
พิมพลักษณ์ นครปฐม : โรงพิมพ์มหาวิทยาลัยศิลปากร, 2551
รูปเล่ม 118 หน้า ; 21 ซม
หัวเรื่อง
ประเภทแหล่งที่มา Book
ทรัพยากรของฉัน
Item

 
รีวิวโดยบรรณารักษ์ รีวิวโดยสมาชิก


    เปิดดูล่าสุด