Not found
ชื่อเรื่อง การจัดและประเมินผลอิงมาตรฐานการเรียนรู้ ตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2544 : กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย / กลุ่มส่งเสริมการเรียนการสอนและประเมิน สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน.
ผู้แต่ง คณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, สำนักงาน
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน, 2548
รูปเล่ม 154 หน้า ; 30 ซม
หัวเรื่อง
 
ประเภทแหล่งที่มา Book
ทรัพยากรของฉัน
Item

 
รีวิวโดยบรรณารักษ์ รีวิวโดยสมาชิก


    เปิดดูล่าสุด