Not found
ชื่อเรื่อง ทุกข์จากโรงพยาบาล : ประสบการณ์จริงของผู้ป่วยที่ไม่ควรมองข้าม / สุกรานต์ โรจนไพรวงศ์.
ผู้แต่ง สุกรานต์ โรจนไพรวงศ์
ชื่อชุด ทุกข์ของผู้ป่วย ; -- เล่ม 1
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : มูลนิธิเพื่อผู้บริโภค, 2542
รูปเล่ม 125 หน้า ; 21 ซม
หัวเรื่อง
 
 
 
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ทรัพยากรของฉัน
Item

 
รีวิวโดยบรรณารักษ์ รีวิวโดยสมาชิก


    เปิดดูล่าสุด