Not found
ชื่อเรื่อง ร่วมปฏิรูปการเรียนรู้กับครูต้นแบบ : การจัดกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ การสอนแบบ "ซิปปา CIPPA Model" ครูนันท์ทิรา โพธิ์เทียนทอง ครูต้นแบบปี 2542 วิชาวิทยาศาสตร์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย / สำนักงานคระกรรมการการศึกษาแห่งชาติ.
ผู้แต่ง คณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, สำนักงาน
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาแห่งชาติ, 2545
รูปเล่ม 40 หน้า : ภาพประกอบ ; 21 ซม
หัวเรื่อง
 
 
 
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ทรัพยากรของฉัน
Item

 
รีวิวโดยบรรณารักษ์ รีวิวโดยสมาชิก


    เปิดดูล่าสุด