Not found
ชื่อเรื่อง คุณสมบัติในการวัดและคุณภาพของมาตรวัดเจตคติ เชิงจริยธรรมด้านความรับผิดชอบที่สร้างขึ้นโดยประยุกต์วิธีการของธอร์นไดค์ / ปริญญานิพนธ์ ของ จินตนา ธนวิบูลย์ชัย.
ผู้แต่ง จินตนา ธนวิบูลย์ชัย
พิมพลักษณ์ 2540
รูปเล่ม 289 แผ่น ; 29 ซม
หัวเรื่อง
 
 
 
ประเภทแหล่งที่มา หนังสือ
ทรัพยากรของฉัน
Item

 
รีวิวโดยบรรณารักษ์ รีวิวโดยสมาชิก


    เปิดดูล่าสุด