Not found
ชื่อเรื่อง ช่องแคบมะละกามาเลเซีย-อินโดนีเซีย : The Malacca Straits / กิตติมา จันทร์ตรี.
ผู้แต่ง กิตติมา จันทร์ตรี
ชื่อชุด ประเทศเพื่อนบ้านของไทยในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย, 2541
รูปเล่ม (53), 210 หน้า ; 21 ซม
หัวเรื่อง
 
ผู้แต่งร่วม กาญจนี ละอองศรี, บรรณาธิการ
  ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, บรรณาธิการ
ประเภทแหล่งที่มา Book
ทรัพยากรของฉัน
Item

 
รีวิวโดยบรรณารักษ์ รีวิวโดยสมาชิก


    เปิดดูล่าสุด