Not found
ชื่อเรื่อง เอกสารการประชุมสัมมนาทางวิชาการ สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล ครั้งที่ 15 : ระหว่างวันที่ 12-14 กุมภาพันธ์ 2541 ณ โรงแรมปางสวนแก้วและวิทยาเขตภาคพายัพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ : RIT 15th Annual conference 12-14 februry 1998 at northern Campus / สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล.
ผู้แต่ง เทคโนโลยีราชมงคล, สถาบัน
พิมพลักษณ์ กรุงเทพฯ : สถาบันเทคโนโลยีราชมงคล, 2541
รูปเล่ม 5 เล่ม : ภาพประกอบ ; 30 ซม
หัวเรื่อง
 
 
 
 
ประเภทแหล่งที่มา Book
ทรัพยากรของฉัน
Item

 
รีวิวโดยบรรณารักษ์ รีวิวโดยสมาชิก


    เปิดดูล่าสุด